Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Martti Runsten

martti.runsten@gmail.com

gsm040 3564150 

 

Opiskelijakunnan hallituksen palsta


Clasussa yhteishenki on tiedettävästi hyvä, mutta ehkäpä just sä voisit olla nostattamassa Clasuhenkeä aivan uudelle tasolle? Koulukohtaisia kurssejakin voisi olla tietysti enemmän. Haluaisitko jutella niiden tärkeydestä sekä liian suurista ryhmäkoista kaupungin päättäjien tai rehtorin kanssa?
Toisaalta saattaisit olla tyyppi, joka järjestäis mahtavia tapahtumia kaikille clasulaisille tai haluis päivitellä some-tilejä.
Clasun opiskelijakunnan hallituksen toiminnan kautta pääset tekemään kaikkea edellä mainittuja asioita ja vielä enemmän. Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 15 jäsentä ja meillä on 4 tiimiä, jotka työskentelevät aktiivisesti koulumme hyväksi. Tiimien toimintaan toivotaan mukaan myös hallituksen ulkopuolisia, jotta saisimme mahdollisimman monen clasulaisen äänen kuuluviin.
Tiimien välituntipalavereihin paikalle saapuminen ei vaadi paljoa, mutta antaa sinulle sitäkin
enemmän! Myös hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia, joten toivon näkeväni sinut siellä!
Me opiskelijakunnan hallituksessa hartaasti toivomme, että jokainen clasulainen löytäisi itsestään aktiivisen kansalaisen ja halun vaikuttaa asioihin. Koulun sisäisesti asioihin voi vaikuttaa erinomaisesti juuri opiskelijakunnan hallituksen sekä tiimien kautta, ja meidän mielipiteemme otetaankin kiitettävästi huomioon! Markkinointitiimissä pääset tekemään some-juttuja sekä viestittämään hallituksen toiminnasta, edunvalvontatiimissä voit tavata päättäjiä sekä valvoa lukiolaisten etuja, tapahtumatiimissä puolestaan ideasi saa kukoistaa tapahtumia tehdessä ja motivaatio-fiilistiimissä saat antaa panoksesi Clasuhengen kohottamiseen.
Opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen, on hieno väylä päästä aidosti vaikuttamaan koulumme asioihin. Toiminta toki vaatii hieman esimerkiksi ajallisia uhrauksia, mutta se myös antaa paljon.
Opiskelijakuntatoiminta parantaa yhteistyötaitoja, antaa jokaiselle opiskelijalle hyvän
mahdollisuuden tuoda opiskelijoiden näkökulmaa esille sekä vaikuttaa oman lukionsa ja koko kaupungin lukiotoimen asioihin. Opiskelijakuntatoiminnan kautta saatat myös löytää lukioaikasi parhaimmat ystävät, joihin et välttämättä muuten olisi ikinä tutustunut.
Löydä siis sisäinen vaikuttajasi ja lähde mukaan toimintaan!


Martti Runsten, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja